• Slide1

     

     Vi står för ljuset i vår!

Ett elbolag med varma relationer!

Hallstaviks Elverk är en ekonomisk förening grundad 1916. Vi har ca 1 800 elnätskunder inom Hallstaviks tätort.

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För er information kommer vi nu att börja göra ledningsutsättning i stora delar av Hallstavik till fibernätets nedgrävning.

Vi sätter ut/markerar våra kablar (blå färg) tillika era serviser med början vecka 13.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kommer att byta ut din elmätare under 2017!

Nytt mätinsamlingssystem och nya mätare kommer att installeras under året.

Vi moderniserar efter senaste myndighetskraven och går över till helt digitala enheter. Vi kommer att avisera er närmare när bytet skall ske.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi sänker anvisatpris from 1 februari 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gatubelysning i Hallstavik

Som några av er säkert noterat pågår ett projekt med att byta ut gatubelysningen på infarten Norra Uppsalavägen, Tulkavägen, Carl Wahrens väg och Gottstavägen.

Projektet påbörjat och kommer att fortsätta under våren, med de som är kvar att byta förbi Holmens.

Armaturerna som tas ned skänker vi till föreningar. Ej kvicksilver, SON 150W utgående modell.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nu sjösätter vi en ny produkt! Portföljförvaltning

Hur fungerar den?

Jämtkrafts analytiker bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper in din el i förväg när priset är lågt och säkrar upp den el du behöver för framtiden i en portfölj.

Resultatet blir ett elpris som följer elmarknadspriset neråt men kapar pristopparna. Du gör en bra elaffär utan att röra ett finger.

Våra elinköpare har lång erfarenhet av att köpa in el till storföretag på det här sättet. Sedan 1999 har våra förvaltare levererat ett elpris 7,1 procent* lägre än marknadsindex.

  • Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och är lägre än det rörliga elpriset.
  • Resultatet blir ett stabilt och lågt elpris. Du slipper elpristopparna samtidigt som du får ta del av nedgångarna.
  • En annan fördel med ditt förvaltade elpris är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut det kommande året. 

* Medelvärde för kundportföljer där indexmätning sker.

Går att teckna från 1januari 2017 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris