De allmänna avtalsvillkoren

De Allmänna avtalsvillkoren för privatkunder resp. näringsidkare har tillkommit efter en överenskommelse mellan branschföreningen Svensk Energi och Konsumentverket. Villkoren kan sparas/skrivas ut här nedan. De kan även beställas på telefon 0175-230 70.

Allmänna avtalsvillkoren gällande 2018 (klicka här för Information om de nya villkoren ) En uppdatering på avtalsvillkoren är nu utförd den nya villkoren kan du läsa nedan.

Allmänna avtalsvillkor för elnätsföretag

Konsument: Nät 2012 K (rev)
Näringsidkare: Nät 2012 N (rev)

Allmänna avtalsvillkor för elhandelsföretag

Konsument: EL 2012 K (rev)
Näringsidkare: EL 2012 N (rev)

Klicka här för att se särskilda villkor för anvisat elhandelsföretag konsument

Allmänna avtalsvillkor för elektriska högspänningsanläggningar Nät 2012 H

Har du funderingar eller klagomål angående elhandel skall du i första hand vända dig till ditt elhandelsbolag.

 

If you want to read, in english, the general conditions for sale of electricity or the general conditions of elecrikal installations to electrical network and the transmission of electricity to such installations, please contact Hallstaviks Elverk.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris