Våra elhandels priser

Hos Hallstaviks Elverk AB, ett dotterbolag till ekonomiska föreningen och som sköter elhandeln, kan du välja att teckna Rörligt Elpris (Spot), portföljförvaltatpris eller ett fast Elavtal som gäller i 1 år, 1,5 år, 2 år eller 3 år.

Läs om respektive val här i listan till höger.

 

För att teckna avtal välj ett avtal i formuläret avtalsförslag eller tryck på "Teckna elavtal" och skicka in.

Aktuellt prisblad hittar du här. Där står förklaringar och villkor för avtalen.

Elskatten flyttad from 1/1-18 till elnät.

 

Du kan också ringa kundservice på 0175-23070 och prata med oss så skickar vi en bekräftelse på vad vi kommit överens om.

 

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris