Energiskatt

Energiskatt påförs endast elenergi inom Elhandel, dvs ej på Elnätsenergi.
För 2017:
Normal energiskatt: 32,50 öre exkl moms (40,63 öre/kWh inkl. moms)
För 2016:
Normal energiskatt: 29,2 öre exkl moms (36,50 öre/kWh inkl. moms)

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris