Energiskatt

Energiskatt påförs endast elenergi inom Elhandel, dvs ej på Elnätsenergi.
För 2017:
Normal energiskatt: 29,5 öre exkl moms (36,88 öre/kWh inkl. moms)
För 2016:
Normal energiskatt: 29,2 öre exkl moms (36,50 öre/kWh inkl. moms)

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris