Rörligt elpris

Hallstaviks Elverk AB

Rörligt pris, sk volymvägt

Vi tillämpar ett så kallat volymvägt börspris. Vårt inköpspris bildas av det aktuella timpriset sammanvägt med förbrukningen timme för timme, samt avgifter till Nordiska Elbörsen och Svenska kraftnät. De värden vi tillämpar är redovisade för Prisområde 3 (SN3, Stockholm). Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då det faktiska priset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden. Du betalar vårt inköpspris, där avgift för elcertifikat och påslag ingår. Moms tillkommer.

Fast avgift tillkommer: 240:-/år inkl. moms.

Vårt aktuella rörliga volymvägda pris meddelas efter varje månad på vår hemsida, se framsidan.

Uppsägningstid: 30 dagar.

För att teckna avtal se föregående sida "våra elhandelspriser".

Mer information om volymvägda priser hittar du på Svenska kraftnäts hemsida:
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Volymvagda-priser/ samt
http://mimer.svk.se/Schablonavrakningspriser/Forklaring-till-begreppet/
Det officiella priset på Svenska Kraftsnäts hemsida hittar du via länken nedan.
http://mimer.svk.se/Schablonavrakningspriser/
Välj "Snittområde 3" i nätområdes menyn, skriv i år o datum, markera månadsupplösning och klicka sedan på ”Visa”.

Du kan också klicka här för en förklaring av vad rörligt volymvägt pris är

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris