Sverige delas i fyra områden

Hallstaviks Elverk AB

Den 1 november 2011 delas Sverige upp i fyra elområden. Uppdelningen innebär att elkunder i södra Sverige, tillhörande elområde 4, kan komma att få något högre elpriser varför vi i dagsläget inte erbjuder fast elpris för anläggningar i detta område.
Elområde 4 omfattar Skåne, Halland, Kronoberg och Kalmar län.

Du som bor i Hallstaviks Elverks elnät, tillhör Elområde 3 (SE3).
Elområde 3 (Sthlm) kan ses på Elområde 3 SE3-karta

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris