Teckna elavtal

Fast avgift tilkommer med 20:-/månad inkl.moms på alla elhandels produkter, förutom på portförvaltade priset där månadsavgiften är 38:-/månad inkl. moms.

100% förnybar energi ingår i alla våra elavtal.

Vid avtalstidens slut på fasta avtal, hamnar du automatiskt på det anvisade priset (68,00 öre/kwh exkl skatt och moms) om du inte gör ett aktivt val.

E-faktura beställs via din bank

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris