Anvisat pris

Gäller fr.o.m. 1 februari 2017

Anvisat pris

Kallas också felaktigt, tillsvidarepris. Priset löper på tillsvidare men är det dyraste allternativet som man får vid inflytt, då vi inte vet om ni vill ha rörligt eller fast pris.

Vid inflytt till Hallstaviks Elverks nät erhåller du ett välkomstbrev, där vi ber dig välja ett avtal. Om inget avtal väljs ligger man kvar på anvisat pris tillsvidare.

Vid inflytt till Hallstaviks Elverks elnät betalar du anvisat pris fn. 68 öre/kWh exkl. skatt och moms, 125,63 öre/kWh ink. skatt och moms. Fast avgift tillkommer: 240:-/år inkl. moms.


Elskatt 2017: 32,50 öre/kWh
Moms 25%
Totalt:125,63 öre/kWh

 

Jämförpris, Anvisat pris öre/kWh

Februari 2017

Årsförbrukning
2000 kWh: 137,63 öre/kWh
5000 kWh: 130,43 öre/kWh
20000 kWh:126,83 öre/kWh

I jämförelsepris räknas allt in och presenteras per standardiserad nivå som öre/kWh.
För anvisat pris är uppsägnings tiden inevarande månad plus en månad.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris