Ursprungsmärkning EL

Därför ska el ursprungsmärkas.

Alla elhandelsföretag ska informera sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Syftet är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandels-företag på andra grunder än enbart pris. Eftersom Hallstaviks Elverk AB inte producerar någon egen el, köper vi all elkraft från annan producent.

Under 2016 köpte vi nordisk produktions mix. Vilket innebär att energimixen fördelar sig så här:

Förnybart

17,1 procent

 

 

Kärnkraft

40,8 procent

 

 

Fossilt

42,1 procent

 

Du kan som kund välja om du vill köpa 100% förnybar ursprungsmärkt el så som vattenkraft, vindkraft eller bra miljöval när du tecknar avtal med oss.

Även vår nya produkt Portföljförvaltning handlas med  100% förnybar energimix, vilket ger dig ett bra alternativ .

Vill du veta mer: www.energimyndigheten.se

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris