Vad kostar elen?

De kan vara intressant att förstå vad och hur elkostnaden fördelar sig.

Svensk Energi har tagit fram en enkel beskrivning, läs mer här.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris