Elnät

Hallstaviks Elverk har ett elnät med utpräglad tätortskaraktär med ca 1.800 nätkunder inom Hallstavik. Vi köper in elkraften via 1 st. tertiärstation, vilken fördelar ut högspänningen via tre olika linjer på nivån 10.500 Volt och transporterar den vidare på ledningar (12.000 volts-, högspänning) till 27 st. nätstationer, där nedtransformering sker till lågspänning (230/400 volt = leveransspänning till slutkund), vilken distribueras via 288 st. kabelskåp. De 27 nätstationerna är placerade inom området (tätorten).

Fakta om vårt elnät

Presenterade enl. riktlinjer från Svensk Energi (elbranschens intresseorganisation).
Uppdaterad 2016-07-15.
Ledningsnätets totala längd: 85 km varav elnät i form av:
- nedgrävd kabel: 84,7 km
- isolerad luftledning: 0,4 km (lågspänning)
- oisolerad luftledning: 0 km
Minskningen av oisolerad ledning senast föregående år: 0 km
Investeringar och underhåll av nätet senast föregående år: 0,5 milj. kr
Elavbrott i minuter för kund per år, baserat på ett snitt för de senast föregående 4 åren: 18,9 minuter. 

Räknar man bort överliggande nät som orsakande så är det 2,9 min/kund i avbrottstid som snittid på 4 år. 
Tillgänglighet i procent baserat på de senast föregående 4 åren: 98,4%
Läs mer om vår verksamhet i underrubrikerna till höger!

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris