Elnätspriser

Nätprislista fr o m 1 februari 2017 hos Hallstaviks Elverk ek.för. 

Abonnemangsavgift (kr/år)

 • Huvudsäkring
  16-25 A lägenhet i flerbostadshus
 • 16 A
 • 20 A
 • 25 A
 • 35 A
 • 50 A
 • 63 A
 • 80 A
 • 100 A
 • 125 A
 • 160 A
 • 200 A
 • Exkl moms (kr)
  578
 • 1 852
 • 2 325
 • 2 896
 • 4 066
 • 5 794
 • 7 323
 • 9 299
 • 11 599
 • 14 496
 • 17 529
 • 21 930
 • inkl moms (kr)
  722
 • 2 316
 • 2 906
 • 3 620
 • 5 082
 • 7 242
 • 9 153
 • 11 624
 • 14 498
 • 18 120
 • 21 911
 • 27 412

Info om elnätspriser från 1 februari 2017
Nätprislista i pdf-format

 • Elöverföringsavgift
 • Öre/kWh
 • Exkl moms
 • 21,60
 • Inkl moms
 • 27,00

Från 1/1-18 kommer energi skatt debiteras på överförd effekt 33,10 öre/kWh exkl moms (41,38 öre/kWh inkl moms)

 

Myndighetsavgifter (kr/år)

I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Avgifterna är lika för alla oavsett elförbrukning och ingår i abonnemangsavgiften.

 

Tillfällig anslutning (byggström)

Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter enligt ovan.

Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Information

Nätavgiften består av en fast och rörlig del som faktureras alla kunder som är anslutna till vårt distributionsnät.

Avgiften påverkas inte vid eventuellt byte av elhandelsföretag. Nätet ägs och administreras av Hallstaviks Elverk ekonomisk förening.

Det elhandelsföretag du har valt fakturerar dina elhandelskostnader i separat faktura. Om du har valt Hallstaviks Elverk AB som elhandelsföretag får du alla elkostnader på samma faktura.

Klicka här för att komma till Allmänna avtalsvillkor.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris