Elnätspriser

Nätprislista fr o m 1 februari 2017. Höjning pga överliggande näts höjning.

Abonnemangsavgift (kr/år)

 • Huvudsäkring
  16-25 lägenhet i flerbostadshus
 • 16
 • 20
 • 25
 • 35
 • 50
 • 63
 • 80
 • 100
 • 125
 • 160
 • 200
 • Exkl moms
  578
 • 1 852
 • 2 325
 • 2 896
 • 4 066
 • 5 794
 • 7 323
 • 9 299
 • 11 599
 • 14 496
 • 17 529
 • 21 930
 • inkl moms
  722
 • 2 316
 • 2 906
 • 3 620
 • 5 082
 • 7 242
 • 9 153
 • 11 624
 • 14 498
 • 18 120
 • 21 911
 • 27 412

Info om elnätspriser från 1 februari 2017
Nätprislista i pdf-format

 • Elöverföringsavgift
 • Öre/kWh
 • Exkl moms
 • 21,60
 • Inkl moms
 • 27,00

Myndighetsavgifter (kr/år)

Myndighetsavgifterna tas ut på årets första faktura. Avgifterna är lika för alla oavsett elförbrukning.

 • Elsäkerhetsavgift
 • Nätövervakningsavgift
 • Elberedskapsavgift
 • Exkl moms
 • 9,5
 • 3
 • 45
 • Inkl moms
 • 11,90
 • 4
 • 56,25

Tillfällig anslutning (byggström)

Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter enligt ovan.

Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Information

Nätavgiften består av en fast och rörlig del som faktureras alla kunder som är anslutna till vårt distributionsnät.

Avgiften påverkas inte vid eventuellt byte av elhandelsföretag. Nätet ägs och administreras av Hallstaviks Elverk ekonomisk förening.

Det elhandelsföretag du har valt fakturerar dina elhandelskostnader i separat faktura. Om du har valt Hallstaviks Elverk som elhandelsföretag får du alla elkostnader på samma faktura.

Klicka här för att komma till Allmänna avtalsvillkor.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris