Energiskatt

Energiskatt påförs endast elenergi inom Elnätsenergi.
För 2017:
Normal energiskatt: 32,50 öre exkl moms (40,63 öre/kWh inkl. moms)
För 2018:
Normal energiskatt: 33,10 öre exkl moms (41,38 öre/kWh inkl. moms)

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris