• Slide1

     

     

     Vi står för värmen i vinter!

Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden - vecka 49 2017

Sjunkande spotpriser under veckan.

Under föregående vecka sjönk systempriset med 22 procent och landade på veckomedlet 29,9 EUR/MWh. I de svenska budområdena sjönk spotpriserna med 21 procent i SE1-SE3, där genomsnittspriset låg på 29,3 EUR/MWh i SE1-SE2, samt 29,5 EUR/MWh i SE3. I SE4 sjönk genomsnittspriset till 29,8 EUR/MWh, en minskning med 23 procent.

I Tyskland minskade spotpriserna med hela 41 procent under föregående vecka. Även i Finland, Norge och Danmark har de genomsnittliga spotpriserna minskat med cirka 16, 20 respektive 30 procent.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med 2, -1 respektive -1 procent och handlades i genomsnitt till 34,8, 32,5 respektive 26,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1 och SE2 ökade med 31 respektive 34 procent, medan priserna i SE3 sjönk med 10 procent. I SE4 var EPAD-priserna oförändrade.

Priset på olja minskade med 2 procent och handlades i genomsnitt för 62,4 USD/fat. Genomsnittspriset på gas landade på 21,2 EUR/MWh, en ökning på 4 procent. Kolpriset var emellertid i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften ökade med 6,8 respektive 4,9 procent under veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris