• Slide1

     

     

     Vi står för värmen i vinter!

Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden - vecka 4 2018

Lägre prisnivå under veckan.

 

Under vecka 4 var systempriset 33,62 EUR/MWh som ett veckogenomsnitt, vilket är 2 procent lägre än veckan innan. De genomsnittliga spotpriserna i de svenska elområdena var 5-6 procent lägre än föregående vecka. I SE1-SE3 var priset 32,1 EUR/MWh och i SE4 33,6 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad och år var i princip oförändrade under veckan och handlades i genomsnitt för 34,6 respektive 26,3 EUR/MWh. Priset för nästkommande kvartal sjönk med 2 procent och handlades i genomsnitt för 24,9 EUR/MWh. EPAD-priserna sjönk med 10 procent för SE3 och 2 procent för SE2 och handlades därmed för 1,87 respektive 0,49 EUR/MWh. EPAD-priser för SE1 och SE4 var oförändrade från föregående vecka.

Priset på gas för nästkommande kvartal minskade med 2 procent under veckan och handlades i genomsnitt för 18,1 EUR/MWh. Motsvarande pris på olja ökade 1 procent till 70,1 USD/fat och kolpriset var nära oförändrat på 92,8 USD/ton.

Veckans genomsnittliga pris på utsläppsrätter för december 18 steg mend drygt 10 procent till 9,1 EUR/EUA. Priset på elcertifikat steg med drygt 4 procent till 76,7 SEK/MWh.

Vattenkraftens magasinnivåer var normala för årstiden och tillgängligheten i nordisk kärnkraft var fortsatt hög efter ett kort stopp för en reparation av en ventil i Forsmark 2 under veckan.

Uppehåll av Läget på elmarknaden!

Energimarknadsinspektionens och Energimyndighetens gemensam marknadsrapport Läget på elmarknaden har publicerats veckovis sedan 2014.

I och med övergång till nytt system för datainhämtning kommer myndigheterna inte längre ha möjligheten att producera marknadsrapporten i gemensam regi. På grund av systemövergången kommer rapporten nu göra uppehåll från och med denna vecka på obestämd tid.

Fortsätt gärna följa oss på www.ei.se och www.energimyndigheten.se

 

 

 

 

 

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris