• Slide1

     

     Vi står för lugnet i höst!

Läget på elmarknaden

Systempriset ökade under veckan och hamnade på veckomedlet 30,1 EUR/MWh, vilket är 10 procent högre än under vecka 40. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE2 ökade med 6 procent och landade på 30,1 EUR/MWh. För SE3 och SE4 ökade de genomsnittliga spotpriserna med 24 procent och landade på 35,2 respektive 35,6 EUR/MWh.

Under veckan uppmättes timpriser i SE3, SE4, FI, EE, LV och LT så högt som 130,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och år förändrades under veckan med -4 respektive 1 procent och låg i genomsnitt på 28,9 respektive 26,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE4 förändrades under veckan med mellan -8 och 23 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 56,6 USD/fat respektive 18,0 EUR/MWh.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften minskade under veckan i Norden och Sverige med 11 respektive 17,4 procent. F2 och O3 var under veckan i årlig revision och väntas åter i drift 16 respektive 17 oktober.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris