• Slide1

     

     

     Vi står för lugnet i sommar!

Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden - vecka 37 2018

Lägre systempris och spotpriser.

Systempriset sjönk med 9 procent i jämförelse med föregående vecka.

För spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 var nedgången 10 procent medan det minskade med 6 procent i elområde SE4. Terminspriset för kol sjönk med 1,9 procent , olja steg med 1,5 procent  och gas ökade med 2,4 procent. Temperaturen var högre än normalvärdet och mängden nederbörd var även den över det normala.

I Sverige ökade produktionen från kärnkraft med 12,2 procent; totalt sett ökade produktionen med 3,4 procent medan användningen minskade med 0,3 procent.

 

Läget på elmarknaden - vecka 34 2018

by , https://www.ei.se, 2018-08-28 12:53:00

 

Högre systempris, ökande pris på utsläppsrätter och lägre tillgänglighet till kärnkraft.

Systempriset ökade 3 procent. Terminspris för september ökade med 6 procent och passerade systempriset. Temperatur och nederbörd minskade och närmar sig därmed normalvärde.

Priset på utsläppsrätter och elcertifikat ökade med 9,2 procent respektive 11 procent.

Magasinfyllnadsgraden ökade både i Sverige (0,6 procentenheter) och i Norden (1,6 procentenheter). Till följd av revisioner så minskade tillgängligheten till kärnkraft i Sverige (25,2 procent) och Norden (19,1 procent).

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

 

 

 

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris