Vår faktura

Fakturans framsida

Innehåller grundinformation och totalbelopp. Du får snabbt veta det viktigaste.

Fakturans baksida

Här finns alla kostnader specificerade. Dessa poster redovisas inklusive moms - det blir mindre rörigt så då det är moms på allt - även på energiskatten.

Här finns också abonnemangets förbrukning för de senaste 13 månaderna både i kWh och procentuell fördelning för de 13 månaderna och information om vart du kan finna konsumenträtt står beskrivet.

För er som ligger på anvisat avtal/ tillsvidarepris finns det även en hänvisning till hur du får ett bättre pris.

 

Månadens Rörliga pris och

Månadens portföljförvaltade pris

Aktuellt pris